קישורים ממומנים:

LinkByLink

LinkByLink 2.0.3 מעודכן

גם בעת השימוש בCMS (מערכת ניהול תוכן) אתרי בדיקת קישורים שבורים היא נושא. עד כה לא כולם משתמש במערכת ניהול תוכן, וכן למציאת קישורים שבורים לדפי אינטרנט חיצוניים או לזיהוי כתובות דואר אלקטרוני לא חוקיות יש צורך בכלים מיוחדים יותר. LinkByLink מתייחס זה...