קישורים ממומנים:

יתרונות ושיפורים: - פותר את בעית המיטלטל כשמשתמש ממיר UHD - מפחית בפיגור קלט עבור מצב משחק HDR (דגמי 4K HDR בלבד: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C ו X94C) - משפר את היציבות של הטלוויזיה הגבלות: רק לשימוש עם טלביזיה הנמכרת באירופה. לא כל הדגמים נמכרים בכל...

יתרונות ושיפורים: - פותר את בעית המיטלטל כשמשתמש ממיר UHD - מפחית בפיגור קלט עבור מצב משחק HDR (דגמי 4K HDR בלבד: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C ו X94C) - משפר את היציבות של הטלוויזיה הגבלות: רק לשימוש עם טלביזיה הנמכרת באירופה. לא כל הדגמים נמכרים בכל...

יתרונות ושיפורים: - פותר את בעית המיטלטל כשמשתמש ממיר UHD - מפחית בפיגור קלט עבור מצב משחק HDR (דגמי 4K HDR בלבד: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C ו X94C) - משפר את היציבות של הטלוויזיה הגבלות: רק לשימוש עם טלביזיה הנמכרת באירופה. לא כל הדגמים נמכרים בכל...

יתרונות ושיפורים: - פותר את בעית המיטלטל כשמשתמש ממיר UHD - מפחית בפיגור קלט עבור מצב משחק HDR (דגמי 4K HDR בלבד: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C ו X94C) - משפר את היציבות של הטלוויזיה הגבלות: רק לשימוש עם טלביזיה הנמכרת באירופה. לא כל הדגמים נמכרים בכל...

קישורים ממומנים:

יתרונות ושיפורים: - פותר את בעית המיטלטל כשמשתמש ממיר UHD - מפחית בפיגור קלט עבור מצב משחק HDR (דגמי 4K HDR בלבד: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C ו X94C) - משפר את היציבות של הטלוויזיה הגבלות: רק לשימוש עם טלביזיה הנמכרת באירופה. לא כל הדגמים נמכרים בכל...

יתרונות ושיפורים: - פותר את בעית המיטלטל כשמשתמש ממיר UHD - מפחית בפיגור קלט עבור מצב משחק HDR (דגמי 4K HDR בלבד: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C ו X94C) - משפר את היציבות של הטלוויזיה הגבלות: רק לשימוש עם טלביזיה הנמכרת באירופה. לא כל הדגמים נמכרים בכל...

יתרונות ושיפורים: - פותר את בעית המיטלטל כשמשתמש ממיר UHD - מפחית בפיגור קלט עבור מצב משחק HDR (דגמי 4K HDR בלבד: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C ו X94C) - משפר את היציבות של הטלוויזיה הגבלות: רק לשימוש עם טלביזיה הנמכרת באירופה. לא כל הדגמים נמכרים בכל...

יתרונות ושיפורים: - פותר את בעית המיטלטל כשמשתמש ממיר UHD - מפחית בפיגור קלט עבור מצב משחק HDR (דגמי 4K HDR בלבד: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C ו X94C) - משפר את היציבות של הטלוויזיה הגבלות: רק לשימוש עם טלביזיה הנמכרת באירופה. לא כל הדגמים נמכרים בכל...

קישורים ממומנים:

יתרונות ושיפורים: - פותר את בעית המיטלטל כשמשתמש ממיר UHD - מפחית בפיגור קלט עבור מצב משחק HDR (דגמי 4K HDR בלבד: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C ו X94C) - משפר את היציבות של הטלוויזיה הגבלות: רק לשימוש עם טלביזיה הנמכרת באירופה. לא כל הדגמים נמכרים בכל...

יתרונות ושיפורים: - פותר את בעית המיטלטל כשמשתמש ממיר UHD - מפחית בפיגור קלט עבור מצב משחק HDR (דגמי 4K HDR בלבד: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C ו X94C) - משפר את היציבות של הטלוויזיה הגבלות: רק לשימוש עם טלביזיה הנמכרת באירופה. לא כל הדגמים נמכרים בכל...

חיפוש לפי קטגוריות