קישורים ממומנים:

kxl840a.exe

kxl840a.exe 2000-06-29

לחץ על הקישורים הבאים עבור חבילת מידע הנהג readme:... / Win2k / Readme.txtחבילה זו תומכת בדגמים הבאים: מנהל התקן USB KME CD-ROM11 CD-R / RW מנהל התקן USB CDRRW02 CD-ROM11 מתאם USB KME CD-R USB CDRRW02 / RW מתאם דרישות : SP Windows 2003 ...

750es9xps.exe

750es9xps.exe 2001-05-08

חבילה זו תומכת בדגמים הבאים: מנהל לקוח IO גורף USB Tektronix Tektronix Phaser 750DX Tektronix Phaser 750DP Tektronix Phaser 750P Tektronix Phaser 750N דרישות : SP Windows 2003 Windows NT 4 SP 6 Windows 1 XP AMD 64 סיביות SP 64...

750ita9xps.exe

750ita9xps.exe 2001-05-08

חבילה זו תומכת בדגמים הבאים: מנהל לקוח IO גורף USB Tektronix Tektronix Phaser 750DX Tektronix Phaser 750DP Tektronix Phaser 750P Tektronix Phaser 750N דרישות : SP Windows 2003 Windows NT 4 SP 6 Windows 1 XP AMD 64 סיביות SP 64...

קישורים ממומנים:

750fra9xps.exe

750fra9xps.exe 2001-05-08

חבילה זו תומכת בדגמים הבאים: מנהל לקוח IO גורף USB Tektronix Tektronix Phaser 750DX Tektronix Phaser 750DP Tektronix Phaser 750P Tektronix Phaser 750N דרישות : SP Windows 2003 Windows NT 4 SP 6 Windows 1 XP AMD 64 סיביות SP 64...

750deu9xps.exe

750deu9xps.exe 2001-05-08

חבילה זו תומכת בדגמים הבאים: מנהל לקוח IO גורף USB Tektronix Tektronix Phaser 750DX Tektronix Phaser 750DP Tektronix Phaser 750P Tektronix Phaser 750N דרישות : SP Windows 2003 Windows NT 4 SP 6 Windows 1 XP AMD 64 סיביות SP 64...

750tc9xps.exe

750tc9xps.exe 2001-05-08

חבילה זו תומכת בדגמים הבאים: מנהל לקוח IO גורף USB Tektronix Tektronix Phaser 750DX Tektronix Phaser 750DP Tektronix Phaser 750P Tektronix Phaser 750N דרישות : SP Windows 2003 Windows NT 4 SP 6 Windows 1 XP AMD 64 סיביות SP 64...

9526996.exe

9526996.exe 1995-12-31

לחץ על הקישורים הבאים עבור חבילת מידע הנהג readme:... / תמצית / Readme.txtחבילה זו תומכת בדגמים הבאים: USB GATEWAY הסרה כונן בקר USB Mass Storage Device דרישות : SP Windows 2003 Windows NT 4 SP 6 Windows 1 XP AMD 64 סיביות SP 64 סיביות של...

קישורים ממומנים:

uata6000.zip

uata6000.zip 1997-05-05

חבילה זו תומכת בדגמים הבאים: אינטל 82371SB PCI ל- USB Host Controller האוניברסלי אינטל 82371AB PCI ל- USB Host Controller האוניברסלי רכזת USB פיליפס מארח USB רגיל OpenHCD בקר תקן PCI האוניברסלי למארח USB בקר ה- USB Root Hub VIA VT83C572 /...

חבילה זו תומכת בדגמים הבאים: סופר USB-ATAPI USB-ATAPI גשר בקר USB-ATAPI מתאם דרישות : SP Windows 2003 Windows NT 4 SP 6 Windows 1 XP AMD 64 סיביות SP 64 סיביות של Windows XP 1 Windows NT 4 SP 2 Windows 2000 SP Windows 1 2,003 64...

חיפוש לפי קטגוריות